top of page

Algemene voorwaarden

Bij LøveStorm vind je prachtige pre-loved en vintage items, misschien wel uit jouw kast. Als jij items via LøveStorm wilt verkopen dan kan dat. In onze algemene voorwaarden lees je alle ins en outs over hoe dat werkt en wat de ‘spelregels’ zijn. Voor alle inbrengvoorwaarden kijk je bij 3. Inbrengvoorwaarden. Ben je klant bij LøveStorm? Dan lees je in de algemene voorwaarden onder 2. Verkoopvoorwaarden waar je rekening mee dient te houden als je iets bij LøveStorm koopt. 

1.    Begrippen


a.    Inbrenger: iemand die via LøveStorm een of meerdere items te koop aanbiedt.
b.    Klant: iemand die in de winkel van LøveStorm een aankoop doet.
c.    Verkoper: LøveStorm 
d.    De winkel: de fysieke winkel van LøveStorm aan de Havenstraat in Bussum.
e.    Verkoopcommissie: vergoeding die de inbrenger verschuldigd is aan LøveStorm als een item via LøveStorm wordt verkocht. 
f.    Verkoopprijs: de prijs waarvoor een item in de winkel van LøveStorm wordt aangeboden. Deze wordt vastgesteld door LøveStorm. 
g.    Consignatietermijn: periode gedurende waarvan ingebrachte items gepresenteerd worden op de winkelvloer van LøveStorm

2.    Verkoopvoorwaarden

 

 • Tweedehands kleding of accessoires zijn gedragen en kunnen gebruiks- en/of was sporen bevatten. Als koper accepteer je deze eventuele onvolkomenheden.

 • LøveStorm heeft geen controle over en garandeert niet de kwaliteit en de authenticiteit van de items.

 • LøveStorm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die zijn verkocht via LøveStorm.

 • Tweedehands items kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

3.    Inbrengvoorwaarden


3.1    Voorwaarden voor inname  

 • Inbrengen van tweedehands merkkleding, schoenen, tassen en accessoires kan op doordeweekse dagen, tijdens openingstijden van de winkel. Indien mogelijk kijken we jouw inbreng meteen na. Bij drukte kan het gebeuren dat we je vragen de inbreng achter te laten en op een later tijdstip jouw items die niet zijn ingenomen weer op te halen.

 • Kleding dient in goede staat, gewassen en gestreken te worden aangeboden. Schoenen, tassen en accessoires moeten schoon en gepoetst zijn. Geen zichtbare gebruikssporen, geen versleten hakken, zichtbare stoppage, mottengaten, vlekken of andere oneffenheden.

 • De kleding moet heel en schoon zijn. Kleding die een tijd op zolder heeft gelegen, is vaak niet fris meer; graag even wassen van tevoren. Kleding waarvan er naadjes los zijn, ritsen niet goed werken en waar vlekjes in zitten komen niet voor verkoop in aanmerking.

 • Bied items aan in een gesloten verpakking (shopper, koffer, hoes, géén vuilniszakken) om zoekraken te voorkomen.

 • De items moeten passen in het actuele modebeeld en aansluiten in het concept van de winkel. 

 • Alleen midden en hoog segment merkkleding komt voor verkoop in aanmerking. Kleding van Hema, Primark, Only, Zeeman, Wibra, Bristol, Vero Moda, Scapino, Esprit en andere soortgelijke winkels kan niet worden ingebracht. 

 • De inname is seizoensgebonden en begint voor het najaar in augustus, voor de winter vanaf oktober, voorjaar in februari en hoogzomer vanaf april. Gedurende het hele seizoen blijven we kleding innemen zodat we elke keer nieuwe items in de winkel hebben hangen.

 • LøveStorm bepaalt welke items zij inneemt.

 • Bij inbreng van items gaat LøveStorm er vanuit dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


3.2    Eigendom en Authenticiteit

 • LøveStorm accepteert alleen items die 100% origineel zijn, dus geen namaak. Het aanbieden van namaak items is strafbaar; de eventuele gevolgen zijn geheel voor degene die de items inbrengt.

 • Met het inbrengen verklaart inbrenger eigenaar, of gemachtigd te zijn de items aan te bieden voor verkoop bij LøveStorm. Tijdens de consignatietermijn blijven deze eigendom van de inbrenger.

 • Met het inbrengen verklaart de inbrenger garant te staan voor de authenticiteit van de items.

 

3.3    Consignatietermijn (en na afloop daarvan)

 • LøveStorm koopt de ingebrachte items niet in, maar neemt ze in consignatie. Dat betekent dat LøveStorm de items namens jou verkoopt en met je afrekent zodra ze zijn verkocht.

 • Ingebrachte items worden 2 maanden op de winkelvloer gepresenteerd. 

 • Items die na 2 maanden niet zijn verkocht gaan bij voorkeur naar een goed doel, dit regelt LøveStorm.   

 • Als je de niet-verkochte items terug wilt, dan krijg je een week voor het verstrijken van de retourdatum bericht dat je de spullen op kunt komen halen. 

 • Voor het ophalen van inbreng graag minimaal 2 dagen van tevoren hiervan kennis te geven d.m.v. een bericht te sturen via Instagram of WhatsApp. Wij zorgen dan dat alles klaar staat. Graag zelf een tas hiervoor meenemen.

 • Kleding die binnen 3 weken na de retourdatum niet is opgehaald, wordt alsnog aan het goede doel geschonken. 

 • Aan het einde van het seizoen doe je automatisch mee met de uitverkoop van de kleding. Als je hier niet aan mee wil doen, draag je zelf de verantwoordelijkheid om vóór het aflopen van de retourdatum de niet verkochte inbreng weer op te halen.  


3.4    Verkoopprijs(bepaling) en verkoopcommissie

 • LøveStorm bepaalt voor welk bedrag een item wordt verkocht. Dit is een eerlijke en redelijke prijs die past bij het concept van de winkel. 

 • De inbrenger ontvang 40% van de verkoopprijs.

 • LøveStorm heeft de vrijheid om de prijs van een item later aan te passen of een artikel uit de winkel te halen als blijkt dat de staat van het kledingstuk anders is dan gedacht bij de inbreng.


3.5    Uitbetaling

 • Via het klantenportaal (zie ook 3.6) kan een aanvraag tot uitbetaling gedaan worden. Het saldo wordt dan binnen 10 dagen overgemaakt. 

 • Opgebouwd saldo kan ook worden ingezet als shoptegoed in de winkel. Dit wordt verrekend bij de aankoop van items. 

 

3.6    Inbrengsysteem en klantenportaal

 • Ingebrachte items welke voldoen aan de voorwaarden voor verkoop worden ingevoerd in ons inbreng-systeem. In het systeem kunt u precies zien welke items verkocht zijn en welk tegoed is opgebouwd.

 • Inbrenger ontvangt bij eerste inbreng digitaal inloggegevens voor het persoonlijke account binnen het systeem. Inloggen kan met het klantnummer en wachtwoord via het portaal op onze website www.LøveStorm.nl . 

 • Inbrenger is zelf verantwoordelijk voor het correct invoeren van bankgegevens t.b.v. eventuele uitbetaling.

 • Alle items krijgen bij inname een prijskaartje met klant- en artikelnummer. Deze gegevens worden ingevoerd bij verkoop van het item en wordt hiermee zichtbaar op het corresponderende account. Inbrenger heeft te allen tijde zicht op de verkoopstatus van de ingebrachte items. 

 • Als een kledingstuk verkocht is, dan word het tegoed eerst 'rood' zichtbaar. Wordt het niet geretourneerd, dan word het tegoed na 5 dagen 'groen' en is het beschikbaar om te laten uitbetalen of te gebruiken als shoptegoed.

 

3.7    Schade en aansprakelijkheid

 • Het inbrengen van items bij LøveStorm is geheel op eigen risico. Dat betekent dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor brand-, water- of andere schade, diefstal of verlies van de items. Items bevinden zich op eigen risico in onze winkel. De kleding blijft tijdens de gehele consignatietermijn eigendom van de inbrenger.

 

3.8    Voortijdige beëindiging consignatieverkoop

 • Inbrenger kan altijd items terugtrekken uit de verkoop gedurende de consignatietermijn. 

 • Voor het ophalen van inbreng graag minimaal 2 dagen van tevoren hiervan kennis te geven d.m.v. een bericht te sturen via Instagram of WhatsApp. 

4.    Intellectueel eigendom en aansprakelijkheid www.lovestorm.nl

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LøveStorm.

 • LøveStorm streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.lovestorm.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Laatst bijgewerkt: maart 2023

bottom of page